Kázání neděle 29.7.2018

Neděle 29.7.2018 Čtení 2Král 4,38-44 a Jan 6,1-13     Z dnešních biblických čtení jsme slyšeli hned dvě vyprávění o zázračném nasycení. To novozákonní je známé; to starozákonní méně. Prorok Elíša podělí několika chleby sto mužů v Gilgálu. A Ježíš pak dokonce...