Hlavní bohoslužba
Každou neděli v kostele Nejsvětější Trojice, s večeří Páně, od 9.30.
Biblická hodina pro dospělé
Každou středu od 18 hodin (mimo prázdnin a svátků) ve zvonici u kostela.
Setkání dětí
Děti se scházejí ve dvou skupinách jednou týdně ve zvonici. Menší děti ve středu od 16.20, větší děti ve čtvrtek od 15.00.
Nedělní škola
Program pro děti během hlavních bohoslužeb bývá každou 2., 3. a 4. neděli v měsíci.
Setkání Domově Anna
Starší generace se setkává v domově seniorů Anna ve čtvrtek od 10h.
Páteční Večer s hostem
Každý první pátek v měsíci ve zvonici od 19.30
Ekumenické setkání
Každý třetí pátek v měsíci zpravidla v Oranžové zahradě u katol. fary. Bližší aktualizované informace: http://www.farnostcbrod.cz/?page_id=1324
Filosofický večer
Zpravidla první pondělí v měsíci na faře nebo ve zvonici u kostela. Bližší informace na 728 552 024.
Večery s filmem
Každou třetí středu od 19.15 ve zvonici.
Členství ve sboru ani evangelické vyznání není pro účast podmínkou. Budete vítáni, kamkoli přijdete. Pastorační návštěvy v rodinách vykonává farář dle dohody nebo na základě pozvání.

Celocírkevní aktivity najdete na těchto webových stránkách: