Až do odvolání probíhá sbírka určená na aktuálně probíhající opravu kostela. Náklady na rekonstrukci interiéru předpokládáme ve výši 800 tisíc korun. Ke dni 25.10.2020 jsme již vybrali 254.000,- Kč. Všem štědrým dárcům děkujeme!