FS ČCE v Českém Brodě

Kostel Nejsvětější Trojice

Bohoslužby: neděle 9.30

Jungmannova ul., Český Brod 

farář Marek P. Lukášek