V pátek 1. listopadu přednáška Pavly Pečinkové: Josef Čapek

začátek 19.30 (zvonice u kostela Nejsv. Trojice)

Kostel Nejsvětější Trojice, Český Brod, Jungmannova ul. 

Nedělní bohoslužba: od 9.30

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě patří do rodiny tradičních evangelických církví, které vycházejí z evropského luterství a kalvínství. Navazuje též na českou církev podobojí, která zřídila kapli Nejsvětější Trojice roku 1560. Jsme otevření dialogu a spolupráci se všemi křesťanskými církvemi a s lidmi dobré vůle.

Kostel se nachází v městském parku.

Fara je v ulici Za Nemocnicí, čp. 1159.

 

 

 

 

 

 

Kostel Nejsvětější Trojice najdete v Jungmannově ulici (městský park; 50°4'15.682"N, 14°51'25.354"E). Fara se nachází v ulici Za Nemocnicí 1159.

Farní úřad

Kostel