Úvod

 

 

Neděle 9.30
 
Farní sbor ČCE v Českém Brodě patří do rodiny tradičních evangelických církví, které vycházejí z evropského luterství a kalvínství. Navazuje též na českou církev podobojí, která zřídila kapli Nejsv. Trojice roku 1560. Jsme otevření dialogu a spolupráci se všemi křesťanskými církvemi.

 

Kostel Nejsvětější Trojice najdete v Jungmannově ulici (městský park; 50°4'15.682"N, 14°51'25.354"E).

 

Fara se nachází v ulici Za Nemocnicí 1159.

 

 

 

 

 

Farář: Mgr. Marek Lukášek (mobil 728 552 024)

 

 

 

Kurátor: Ing. Petr Hamták

 

 

Staršovstvo: Lia Valková, Alena Mandová, Miloš Wimmer, Barbora Veselá, Petr Brožek, Ondřej Lebeda, Josef Lukáš.

Bohoslužba s večeří Páně - neděle 9.30

Setkání nad Biblí (biblická hodina) - ve zvonici u kostela, středa 18.00 (během školního roku)

Večerní modlitba (nešpory) - kostel, 1. pátek v měsíci 19.00 (během školního roku)

Výuka náboženství pro děti - středa a čtvrtek (informace na 728 552 024)