FS ČCE v Českém Brodě

Křest

Křest je první a základní křesťanská svátost, skrze niž se člověk stává křesťanem. Křtíme děti i dospělé. Křtu předchází příprava (katechumenát), která v případě dospělých trvá 1 rok. Přípravu na křest dítěte je třeba individuálně dohodnout s farářem.

Večeře Páně

Večeře Páně (eucharistie) je slavnost, ke které zveme všechny pokřtěné. Členství ve farním sboru nebo v Evangelické církvi není podmínkou.

Svatba

Svatbu v našem kostele mohou slavit členové církve, po dohodě ale také další žadatelé (ve smyslu církevních řádů a platného Občanského zákona). Prostor kostela může být pronajat i pro svatbu necírkevní.

Pohřeb

Církevní smuteční obřad může být v našem kostele nebo na jiném místě. Obřad je třeba včas domluvit s farářem.