FS ČCE v Českém Brodě

Kontakty

Kostel Nejsvětější Trojice Jungmannova ul., Český Brod

farář Marek P. Lukášek - 728 552 024

kurátor Ing. Petr Hamták - 734 700 344

staršovstvo Josef Lukáš, Alena Mandová, Barbora Veselá, Ondřej Lebeda, Petr Brožek, Magdalena Fridrichovská, Alžběta Čechráková

sídlo sboru (fara) Za Nemocnicí 1159, Český Brod

e-mail cesky-brod@evangnet.cz

IČO 73632309

bankovní spojení 245442675/0300

Poděbradský seniorát ČCE http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/

Českobratrská církev evangelická https://www.e-cirkev.cz/