FS ČCE v Českém Brodě

Nedělní bohoslužby

Nedělní bohoslužby slavíme po celý rok v kostele Nejsvětější Trojice, od 9.30, vždy s večeří Páně. Do shromáždění jsou zváni všichni příchozí.

Biblická hodina

Biblická hodina pro dospělé bývá vždy ve středu od 18 hodin (s výjimkou prázdnin). Ve školní roce 2020/21 čteme a společně vykládáme Janovo evangelium. Scházíme se v budově zvonice vedle kostela.

Výuka náboženství

Náboženství (pro děti) se vyučuje ve středu a ve čtvrtek, bližší informace na 728 552 024.

Filmový večer

Jednou měsíčně promítáme film se společenskou či náboženskou tematikou, zpravidla 1. středu, od 19.30.

Ekumenické setkání

Každý 3. pátek se schází otevřená skupina katolíků a evangelíků při sdílení slova Božího a modlitby. Začátek je v 19.30. Bližší informace o místě setkání (střídáme prostory při katolické faře nebo kostele Nejsvětější Trojice) na čísle 728 552 024.