FS ČCE v Českém Brodě

Filosofický večer

Každé první pondělí v měsíci se scházíme ke společnému rozhovoru nad dějinami filosofie. Zpravidla od 19.30 ve zvonici nebo na faře.

Večery s hostem

Jednou měsíčně (obvykle páteční večer) zveme zajímavé hosty, aby mluvili o své práci. Bývají to filosofové, historici, teologové, výtvarníci, básníci, publicisté...

Kaplanská služba v nemocnici

Farář sboru zároveň vykonává funkci nemocničního kaplana v českobrodské LDN, kam pravidelně dochází jednou týdně a v ostatní době na požádání.

Pastorace v domově seniorů

Farář pravidelně ve čtvrtek dopoledne dochází do českobrodského Domova Anna.

Nedělní bohoslužby

Nedělní bohoslužby slavíme po celý rok v kostele Nejsvětější Trojice, od 9.30, vždy s večeří Páně. Do shromáždění jsou zváni všichni příchozí.

Biblická hodina

Biblická hodina pro dospělé bývá vždy ve středu od 18 hodin (s výjimkou prázdnin). Ve školním roce 2021/22 se chystáme číst a společně vykládát knihu Exodus. Scházíme se v budově zvonice vedle kostela.

Výuka náboženství

Náboženství (pro děti) se vyučuje ve středu a ve čtvrtek, bližší informace na 728 552 024.

Filmový večer

Jednou měsíčně v rodinném prostředí sester a bratří diskutujeme o filmu se společenskou či náboženskou tematikou, zpravidla 1. středu v měsíci od 19.30. 

2022

 • leden

 • únor: Žbanič, Quo vadis, Aida (2020)

 • březen: Čtveráček, Pouť krkonošská (2020)

 • duben: J.Mencl, Postřižiny (1980)

 • květen

 • červen

 • září:  E. Schorm, Farářův konec (1969)

 • říjen: J. Komasa, Corpus Christi (2019)

 • listopad: Promítej i ty, Ztracené vzpomínky, dokument (2019)

 • prosinec: Zbyněk Baladrán, autorské snímky (2016-21)

2023

 • leden: Forman, Taking Off (1971)

připravujeme:

 • únor: B. Rychlík, Kamenolom boží (2005)

 • březen: Kunuk, Rychlý běžec (2001)

 • duben: Kadrnka, Zpráva o záchraně mrtvého (2021)

 • květen: Končalovskij, Drazí soudruzi (2020)

 • červen: výjezdní promítání v Doksech? | Údolí včel?

 • září: Hannah Arendt (2012)

 • říjen: Kieslowski?

 • listopad: hospicový film

 • prosinec: A Holland?

Ekumenické setkání

Každý 3. pátek se schází otevřená skupina katolíků a evangelíků při sdílení slova Božího a modlitby. Začátek je v 19.30. Bližší informace o místě setkání (střídáme prostory při katolické faře nebo kostele Nejsvětější Trojice) na čísle 728 552 024.