FS ČCE v Českém Brodě

Filosofický večer

Každé první pondělí v měsíci se scházíme ke společnému rozhovoru nad dějinami filosofie. Zpravidla od 19.30 ve zvonici nebo na faře.

Večery s hostem

Jednou měsíčně (obvykle páteční večer) zveme zajímavé hosty, aby mluvili o své práci. Bývají to filosofové, historici, teologové, výtvarníci, básníci, publicisté...

Kaplanská služba v nemocnici

Farář sboru zároveň vykonává funkci nemocničního kaplana v českobrodské LDN, kam pravidelně dochází jednou týdně a v ostatní době na požádání.

Pastorace v domově seniorů

Farář pravidelně ve čtvrtek dopoledne dochází do českobrodského Domova Anna.

Nedělní bohoslužby

Nedělní bohoslužby slavíme po celý rok v kostele Nejsvětější Trojice, od 9.30, vždy s večeří Páně. Do shromáždění jsou zváni všichni příchozí.

Biblická hodina

Biblická hodina pro dospělé bývá vždy ve středu od 18 hodin (s výjimkou prázdnin). Ve školním roce 2021/22 se chystáme číst a společně vykládát knihu Exodus. Scházíme se v budově zvonice vedle kostela.

Výuka náboženství

Náboženství (pro děti) se vyučuje ve středu a ve čtvrtek, bližší informace na 728 552 024.

Filmový večer

Jednou měsíčně v rodinném prostředí sester a bratří diskutujeme o filmu se společenskou či náboženskou tematikou, zpravidla 1. středu v měsíci od 19.30. 

2022–2023

E. Schorm - Farářův konec (1969)

J. Komasa – Corpus Christi (2019)

Ztracené vzpomínky, dokument (2019)

Zbyněk Baladrán – autorské snímky (2016-21)

M. Forman – Taking Off (1971)

B. Rychlík – Kamenolom Boží, dokument (2005)

Zacharias Kunuk – Rychlý běžec (2001)

P. Pasolini – Dravci a vrabci (1966)

Štingl – Malování potmě (2003)

M. Jancsó – Elektra (1974)

 

2023–2024

J. Jireš – Žert (1968)

Ruben Östlund – Vyšší moc (2014)

V. Kadrnka – Zpráva o záchraně mrtvého (2021)

Ekumenické setkání

Každý 3. pátek se schází otevřená skupina katolíků a evangelíků při sdílení slova Božího a modlitby. Začátek je v 19.30. Bližší informace o místě setkání (střídáme prostory při katolické faře nebo kostele Nejsvětější Trojice) na čísle 728 552 024.