FS ČCE v Českém Brodě

Nedělní bohoslužba v 9.30

Bohoslužby se konají v kostele Nejsvětější Trojice v Českém Brodě, v Jungmannově ulici (městský park).