FS ČCE v Českém Brodě

Nedělní bohoslužba v 9.30

Bohoslužby se konají každou neděli v kostele Nejsvětější Trojice v Českém Brodě, v Jungmannově ulici (městský park) od 9.30.
Kostel je v zimním období temperován.

Shromáždění jsou veřejná a všichni návštěvníci jsou vítáni!