FS ČCE v Českém Brodě

Kostel, zvonice a fara

Kostel a zvonice se nacházejí v Jungmannově ulici. Fara je v ulici Za Nemocnicí.